Verksamhet

Uppdaterad 2022

Kommande program meddelas via e-post (till medlemmar) och via Twitter.

Arkhimedes

Tidskriften Arkhimedes är fritt tillgänglig här.

Arkhimedes utges i samarbete med Fysikerföreningen i Finland och Finlands matematiska förening. Äldre årgångar av Arkhimedes (före 2022) hittas här.

Finlandsvenska fysik- och kemidagarna

De Finlandsvenska fysik- och kemidagarna är en konferens där forskare och lärare inom fysik och kemi kan samlas för att diskutera aktuell forskning och utbyta idéer kring utvecklingen av fysik- och kemiundervisningen på alla stadier.

Konferensen ordnades första gången 2007 av Fysikersamfundet (då som Fysikdagarna) och därefter i princip vartannat år. Numera ordnas konferensen i samarbete med Finska kemistsamfundet och Kemiska sällskapet i Åbo. Mera information om kommande och gångna konferenser hittas på http://www.fyskemdagarna.fi.

Standardprogram

Till samfundets återkommande program hör årsmötet och julfesten. Därtill ordnas seminarier och exkursioner, både inom Finland och utomlands.

Årsmöte

Samfundets årsmöte ordnas i februari-mars. Mötet brukar kombineras med ett seminarium där en inbjuden talare presenterar ett aktuellt ämne. Efter seminariet brukar en middag ordnas.

Talare vid tidigare årsmöten:

 • 2022, FM Frans Graeffe: “Aerosolpartiklar & COVID-19”
 • 2019, FD Theo Kurtén: “Oxidation och autoxidation i vår atmosfär”
 • 2018, FD Ville Jansson: “Långtidsutvecklingen av nanostrukturer”
 • 2017, FD Johan Lindén: “Supraledare”
 • 2016, FD Peter Johansson: “Gravitationsvågor”
 • 2015, FD Matilda backholm: “Mjuk materia: Maskar, m.m.”.
 • 2014, FD Tomas Lindén: “Fusion närmare än du tror”
 • 2013, FD Mikael Ehn: “Aerosolpartiklarnas roll i klimatforsningen”
 • 2012, FD Stefan Eriksson: “Antiväte”
 • 2010, FD Tomas Linden: “LHC”.
 • 2009, docent Stefan Forss: “Vad vetenskap kan ge säkerhetspolitik”
 • 2008, FD, universitetslektor Thomas Hackman: “Stjärnornas magnetism”

Julfest

Samfundets julfest ordnas vanligtvis i december i sammarbete med Finska kemistsamfundet. På julfesten är traditionen att inbjudna talare presenterar årets nobelpris i fysik och kemi.

Tidigare talare:

 • 2022
  • Dr Oscar Henriksson (fysikpriset)
  • Docent Filip Ekholm (Kemipriset)
 • 2021
  • Docent Jouni Räisänen (fysikpriset)
  • Prof. Jan Deska (kemipriset)
 • 2020
  • Prof. Peter Johansson (fysikpriset)
  • Prof. Juha Kere (kemipriset)

Övriga höjdpunkter

 • Fysikersamfundets 75-årsjubileumsseminarium 2022. Talare:
  • Prof. Stefan Forss
  • Dr juhani Kovisto
  • Dr Jonas Frantz
 • Exkursion till Olkiluoto kärnkraftverk 2022
 • Öppet virtual-seminarium med prof. Janne Wallenius (KTH, Stockholm): “Utveckling av blykylda reaktorer i Sverige” 2021
 • Fysikersamfundets 70-års jubileumsseminarium 2017
 • Besök på Tekniska muséet i Helsingfors 2016
 • Resa till Oxford med besök till Culham Centre for Fusion Energy och Tokamak Energy 2016
 • Finlandssvenska Fysik- och Kemidagarna arrangerades 13-15 november 2015
 • Finlandssvenska Fysik- och Kemidagarna arrangerades 22-24 november 2013 tillsammans med Kemistsamfundet
 • Resa till CERN 7-10 novermber 2013
 • Finlandssvenska Fysik- och Kemidagarna arrangerades 19-21 november 2011 tillsammans med Kemistsamfundet
 • Finlandssvenska fysikdagarna ordnades 13-15 november 2009.
 • De första Finlandssvenska fysikdagarna ordnades 20-22 oktober 2007

Övrigt

Föreningens stadgar (pdf)

Fysikersamfundet är medlem i Vetenskapliga samfundens delegation.

FO-nummer: 1721190-4