Medlemskap

Uppdaterad 2024

Bli medlem

Envar som verkar som utövande fysiker eller på annat sätt dokumenterat sitt intresse för fysik kan bli ordinarie medlem i föreningen.

Ansök om medlemskap genom att fylla i detta formulär.

En fritt formulerad ansökan kan även skickas till samfundet ordförande <ordforande@fysikersamfundet.fi>. Ange i ansökan namn, postadress och e-postadress. E-postadressen får gärna vara en privat adress som inte ändrar när du slutar studera eller byter arbetsgivare.

Hedersmedlemmar

Personer som med stora förtjänster bidragit till fysiken eller dess praktiska tillämpningar kan utses till hedersmedlemmar. Förslag till hedersmedlemmar ska skriftligen lämnas in till styrelsen av minst tre medlemmar. Om styrelsen godkänner förslaget ska ärendet föredras på föreningens möte.

Hedersmedlemsskapet måste godkännas med tre fjärdedels (3/4) majoritet vid omröstningen.

Medlemsavgift

Den årliga medlemsavgiften är 10 euro (år 2024).

Av hedersmedlemmar uppbärs ingen medlemsavgift

Uppdatering av medlems kontaktuppgifter

Om du som redan är medlem vill uppdatera din e-postadress eller postadress kan du göra detta genom att meddela samfundet sekreterare <sekreterare@fysikersamfundet.fi>.

Dataskyddsbeskrivning

Uppgifter som lagras i vårt medlemsregister och i samband med evenemangsanmälningar behandlas i enlighet med GDPR-lagen. Förfrågningar om sin egna uppgfiter och om önskade ändringar i registren fås genom att kontakta sekreteraren <sekreterare@fysikersamfundet.fi> som är samfundets dataskyddsanvarig. En detaljerad beskrivning av vårt dataskydd hittas här (pdf).