Fysikersamfundet i Finland rf är grundat år 1947 och är en sammanslutning för fysiker och fysikintresserade i Finland. Genom att ordna konferenser, seminarier, diskussionstillfällen och exkursioner försöker vi uppmuntra intresset för fysikens tillämpningar i det praktiska livet och skapa en mötesplats för fysikintresserade från olika sektorer i samhället.

Aktuellt

Höstseminarium om batteriteknik, framtidens energilagring och batteriåtervinning 2.11

Arkhimedes

Tidskriften Arkhimedes utges i sammarbete med Fysikerföreningen i Finland och Finlands matematiska förening.

Finlandsvenska fysik- och kemidagarna

De vartannat år återkommande Fysik- och Kemidagarna organiseras i sammarbete med Finska kemistsamfundet och Kemiska sällskapet i Åbo.