Jubileumsseminarium

Med anledning av att Fysikersamfundet i år firar sitt 75-årsjubileum ordnas lördag 29.10 ett seminarium med temat “Allt är fysik”. Med seminariet vill vi visa hur kunskaper från fysiken kan användas även utanför den akademiska forskningen och rentav utanför fysikens område. Vi vill bjuda in fysiker med olika karriärsval för att presentera sin syn på hur fysikerns roll är i dag i olika samhällssektorer och hur fysiker på olika sätt bidrar till samhället. 

Om oss

Fysikersamfundet i Finland rf är den huvudsakliga finlandssvenska organisationen för forskare inom fysikaliska vetenskaper, fysiklärare och andra fysikintresserade i Finland. Samfundet har för tillfället ca hundra medlemmar. Medlemskåren består av fysikstuderanden och doktorander, både aktiva och pensionerade lärare från alla stadier, akademiska forskare, lektorer och professorer samt personer inom den privata sektorn. Samfundet organiserar regelbundna program åt sina  medlemmar, främst i form av seminarier och studiebesök till intressanta mål både i Finland och utomlands. De senaste besöken utomlands gick till forskningscentret CERN i Schweiz och fusionsanläggningen JET nära Oxford i Storbritannien. Till Fysikersamfundets traditionella verksamhet hör också att ta del i organiserandet av de ytterst populära Finlandssvenska fysik- och kemidagarna, som ordnas vartannat år och samlar 150–200 deltagare. 

Tema: “Allt är fysik”

Fysikutbildningen i Finland ger tillgång till en lång rad av verktyg för att lösa problem i vitt skilda former. Dagens fysiker och deras kunskaper är därför i stor grad eftertraktade även i till exempel den privata sektorn där de bland annat kan simulera mekaniska system, olika nätverkseffekter, värdepappersmarknader, medicinska applikationer, artificiell intelligens och maskininlärning, med mera. Därav det något lekfulla temat för seminariet: “Allt är fysik”.

Genom seminariet hoppas vi kunna belysa för den breda allmänheten hur fysikens arbetsmetoder används i vitt skilda sammanhang i många olika sektorer av samhället. Vi hoppas även samla forskare, lärare, studerande, andra fysiker med olika bakgrunder och andra intresserade så att ett utbyte av tankar och idéer i lediga former kan uppstå under seminariet.

Tidsplan

Seminariet ordnas lördag 29.10 kl 12-14 i Kaisa-salen (Fabiansgatan 30, 00100 Helsingfors). Vi räknar med tre talare (15-20 min per talare + frågor). Efter talen ordnar vi kaffe och kaka. Seminariet kommer att vara gratis och öppet för allmänheten och vi kommer inte heller att kräva inte förhandsanmälan. Vi siktar på ca 30-50 deltagare.

På kvällen kl 18 ordnar vi årsfest för medlemmar och inbjudna gäster. Talarna från seminariet är hjärtligt välkomna med och behöver inte betala för middagen. 

Jubileumskommittén

Ville Jansson <ordforande@fysikersamfundet.fi>, +358 458 037 800
Christoffer Fridlund
Frans Graeffe