FSF & FKS:s Höstseminarium 2.11.2023 om batteriteknik, framtidens energilagring och batteriåtervinning

I samarbete med Finska Kemistsamfundet rf

Plats: Vetenskapernas hus – Tieteiden talo, Kyrkogatan 6
Tid: torsdag 2.11 kl. 16-19.

Vårt samhälle står mitt i en dramatisk övergång från fossila bränslen till eldrift. Allt från personbilar till lastbilar, arbetsmaskiner, flygplan och fartyg håller på att övergå från fossila bränslen till eldrift. Trafiken står för en fjärdedel av utsläppen av CO2 i EU och en stor del av olja och fossilgas utvinns dessutom i icke-demokratiska länder, vilket gör användningen av fossila bränslen ohållbar ur både ett klimatperspektiv och politiskt. I denna omställning spelar batterier en mycket central roll. Olika användningsområden ställer olika krav på batterier i form av hur mycket energi de kan lagra, hur stor spänning de kan avge, vilka material de är tillverkade av, hur lätt de kan återvinnas och inte minst hur billigt man kan tillverka dem. Batteriutveckling är i dag ett mycket starkt forskningsområde som engagerar både kemister och fysiker, men det är även något som bör angå hela samhället i stort. 

Fysikersamfundet och Finska Kemistsamfundet bjuder in alla medlemmar och andra intresserade till ett allmänbildande öppet seminarium om batteriteknik, framtidens energilagring och batteriåtervinning (bl.a. Fortum Battery Recycling). Vi träffas på Vetenskapernas hus – Tieteiden talo, Kyrkogatan 6 kl. 16-19. Under seminariet bjuder vi på kaffe och tilltugg.

Anmäl ditt deltagande senast 25.10 här (du är även välkommen utan anmälan, men du riskerar att bli utan kaffe): Anmälningsblankett

Talare

  • Prof. Johan Bobacka, professor i analytisk kemi vid Åbo Akademi: ”Batterier för en hållbar framtid”
  • Tek. dr. (Fysik) Marja Vilkman, principal scientist vid VTT: “The current and future batteries for EVs”
  • Tek. dr. (Kemi) Kenneth Ekman, chef för forskning och konceptutveckling vid Fortum Battery Recycling: “Återvinning av metaller från litiumjonbatterier”

Organisationskommittén

Ville Jansson, FSF, <ordforande@fysikersamfundet.fi>
Triin Gyllenberg, FKS
Tomas Lindén, FSF
Mariann Holmberg, FKS